Zonnepanelen zakelijk
interessant?

Natuurlijk zijn zonnepanelen niet alleen voor particulieren interessant, maar ook voor de zaak zeer aantrekkelijk!

Vraag jouw gratis adviesgesprek aan

Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, jpeg, Max. bestandsgrootte: 512 MB.

  Bij ION Energy Services
  slim investeren!

  Bij ION Energy Services kan het financieel rendement van een pv-systeem bij een zakelijke investering oplopen tot 20%! Dat is slim investeren!

  Daarnaast zijn zonnepanelen een meerwaarde voor uw pand en krijgt uw pand een beter energielabel. Dat geeft een extra boost aan uw MVO handelingen.

  Veel mensen waarderen het als bedrijven hun best doen om hun steentje bij te dragen aan duurzame samenleving.

  Ook de onafhankelijkheid van de energieleverancier is een belangrijk argument om te kiezen voor zonnepanelen. De prijzen voor energie stijgen fors en we kunnen er niets aan doen, behalve ‘gewoon’ betalen of zonnepanelen leggen!

  U draagt een flinke steen bij aan een Duurzame Samenleving. De fossiele brandstoffen zijn niet onuitputtelijk en daar kunnen we zelf iets aan doen. Veel bedrijven zijn inmiddels bezig met flinke verduurzaming.

  Zonnepanelen zijn tegenwoordig extra interessant omdat naast de algemene BTW terugvordering voor bedrijven ook een aantal investeringsaftrekken mogelijk zijn. Deze aftrekmogelijkheden maken de investering nog interessanter en het financiële rendement groter. De zonnepanelen zijn zo sneller terugverdiend, soms zelfs wel binnen 5 jaar!

  Zonnepanelen

  Energie Investeringsaftrek (EIA) 

  Als zakelijke investeerder kunt u gebruik maken van een aantal aftrekmogelijkheden

  die de investering in een pv-systeem nog interessanter maken:

  Algemene BTW aftrek. U kunt de BTW van 21% terugvorderen bij de fiscus.

  EIA (Energie investeringsaftrek). Hiermee kunt u 58% van de investering aftrekken van de fiscale winst. Dit scheelt netto ca. 14% op de totale investering. Voorwaarde is wel dat u minimaal 25 kWp aan zonnepanelen installeert, anders mag dit voordeel niet toegepast worden.

  KIA (Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) Hiermee kunt u nog eens 28% van de investering aftrekken van de fiscale winst. Dit scheelt netto dik 6% op de totale investering.

  Uw boekhouder kan u het beste informeren over de aftrekmogelijkheden. Hij/zij kan

  het exacte voordeel voor u berekenen indien u de investering zakelijk doet.

  Contact

  Waarom zakelijke zonnepanelen?

  Zeer hoog financieel rendement
  Meerwaarde voor uw pand en beter energielabel
  Minder afhankelijk van de energieleverancier
  Minder nadeel van de alsmaar stijgende energieprijzen
  Bijdragen aan een duurzame samenleving en een beter milieu
  BTW terugvorderbaar (mits u btw-plichtig bent)
  Verschillende aftrekmogelijkheden; KIA(Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) en EIA (Energie-investeringsaftrek)

  Zakelijk salderen mogelijk?

  Salderen is een Nederlandse regelgeving die energieleveranciers verplicht om alle teruggeleverde stroom (overdag / zomer) 1-op-1 te verrekenen met alle afgenomen stroom (’s nachts / winter). Het maakt dus niet uit of u / uw zaak stroom die door de zonnepanelen wordt opgewekt meteen zelf gebruikt of teruglevert aan het elektriciteitsnet. In beide gevallen krijgt u er de volle mep voor, de volledige prijs inclusief belastingen. U hoeft zich daardoor niet druk te maken over het aandeel eigen verbruik, van stroom opgewekt door de zonnepanelen. Verrekening van teruggeleverde en afgenomen stroom gebeurt op jaarbasis.

  Salderen is alleen mogelijk binnen uw eigen verbruik. Als je met zonnepanelen meer stroom gaat opwekken dan dat je op jaarbasis nodig hebt, dan krijg je voor het jaaroverschot minder terug. Je krijgt voor dat deel alleen de basisprijs van de stroom uitbetaald. Dit is ca. een derde van de volledige prijs. Niet oninteressant, maar minder interessant. De perfecte situatie is dus je hele verbruik dekken, maar niet teveel.

  Salderen mag alleen als u / uw zaak een kleinverbruiker bent / is. Kleinverbruik wordt gedefinieerd als een hoofdaansluiting elektriciteit van maximaal 3 x 80 Ampère. Veel bedrijven hebben voldoende aan een 3 x 80 Ampère hoofdaansluiting. Dat is heel veel capaciteit. Als bedrijven machines hebben die buitengewoon veel stroom nodig hebben, zoals bijvoorbeeld metaalbewerkingsmachines of zonnebanken, dan is er een zwaardere hoofdaansluiting elektriciteit nodig. Je wordt dan automatisch op papier grootverbruiker. Je mag dan de salderingsregeling niet meer toepassen.

  Voor grootverbruikers is er de SDE subsidie. SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Deze subsidie wordt sinds 2011 verstrekt en kan aangevraagd worden bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De subsidie betreft een bedrag dat wordt uitgekeerd per geproduceerde kWh, dus euro per kilowattuur. Het aandeel eigen verbruik van opgewekte elektriciteit kan hierdoor wel een verschil maken in financieel rendement en dus terugverdientijd.

  Heb je vragen? Neem contact op!

  Contact